NepaliPati.com

Nepal In One Simple Website

Nepal, Nepali and the NepaleseRivers
Koshi, Arun, Tamur, Dudh Koshi, Mai, Kankai, Mechi, Budhi, Dance Khola, Ratuwa, Tarahara Khola, Triyuga, Sankhuwa, Sisiwa, Sabaya, Pekuwa, Ra Khola, Tap Khola, Sunsari Khola, Nishane Khola, Seuti, Karnali, Gandaki, Mahakali, Rapti, Seti, Trishuli, Bheri

Roads & Highways
Mechi Highway, Koshi Highway, Sagarmatha Highway, East West Highway Karnali Highway, Kathmandu Kodari Highway, Siddartha Higway, Rapti Highway, Mahakali Highway, Seti Highway, Prithvi Highway, Tribhuvan HighwayRoads and Highways
Roads and Highways

Towns
Tarahara, Dharan, Itahari, Damak, Biratnagar, Dhankuta, Bhadrapur, Mechinagar, Ilam, Duhabi, Inuruwa, Gaighat, Taplejung, Diktel, Okhaldhunga, Bhojpur, Urlabari, Belbari, Sundar Haraincha, Barahachettra, Pathari Sanischare, Arjundhara, Suryodaya, Katari, Ratuwamai, Kathmandu, Pokhara, Janakpur, Birgjung, Patan, Bharatpur, Butwal, Hetuda, Bhaktapur, Dhangadhi, Nepalgunj, Tansen, Kirtipur, Bhimdatta, Birendranagar, Lahan, Tikkapur, Banepa, Waling, Kalaiya, Dhulikhel, Dipayal, Bandipur, Nagarkot, Kerung

People & Lifestyle
People and Lifestyle
Nepal Photo Gallery
Nepal Photo Gallery